Ecosysteem

Delta Community biedt toegang tot een breed gedragen biobased netwerk.

ZUID-WEST NEDERLAND HERBERGT EEN OMVANGRIJK ECOSYSTEEM WAAR BIO-CIRCULAIRE INNOVATIE TOT BLOEI KOMT: DE CIRCULAR BIOBASED DELTA. EEN UNIEK ECOSYSTEEM EN REGIO IN DE WERELD, VOOR HET VERWAARDEN VAN BIOMASSA IN BIO-CIRCULAIRE BOUWSTENEN VOOR ALLERLEI APPLICATIES.

Klik op de brandende hotspots en ontdek onze ecosysteem partners

1

Planet B.io is the open innovation hub for industrial biotechnology at the Biotech Campus Delft. We create a unique and inspiring environment to learn, share and grow your biotech business.

2

Our services turn promising ideas and teams into solid startups and help them grow into successful companies.

3

De Green Chemistry Campus is een incubator voor ondernemers met vernieuwende biobased ideeën. We bieden onder meer kantoor- en vergaderruimtes, laboratoriumfaciliteiten, technologische support en hulp bij business development. Start-ups die een vernieuwend biobased idee hebben, zijn van harte welkom in ons Green Chemistry Innovation Lab.

4

The Bioprocess Pilot Facility (BPF) is a shared pilot facility and here to adapt to your specific piloting needs and bridge the gap between development and commercial scale production. The facility has been specifically designed to enable the transition from laboratory to industrial scale. Companies and knowledge institutions can combine separate production technologies to investigate and develop their own processes.

5

Bio Base Europe Pilot Plant is an independent, state-of-the-art facility that operates from a laboratory level to a multi-ton scale. Bio Base Europe Pilot Plant is a service provider for process development, scale-up and custom manufacturing of biobased products and processes. A wide and flexible spectrum of modular unit operations enables us to translate your biobased lab protocol into a viable industrial process.

6

Meer informatie volgt binnenkort!

7

ChemistryNL heeft Green Chemistry Campus de status van Innovation Lab (iLab) toegekend. Een iLab is een broedplaats voor innovatieve biobased ondernemers die hulp zoeken bij het uitwerken van hun idee. Het ilab faciliteert de biobased innovator met laboratoriumfaciliteiten en gespecialiseerde kennis. Is het idee eenmaal uitgewerkt dan biedt de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom alle faciliteiten om er concreet mee aan de slag te gaan.

8

Greenport West-Holland is een zogenoemde triple helix-organisatie. Drie partijen – ondernemers, overheden en kennisinstellingen – werken samen aan een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Samenwerken zit dus in onze genen.
De Greenport zoekt actief verbindingen met stakeholders: binnen én buiten de regio; binnen én buiten de tuinbouw. Dat doen we vanuit de gedachte dat je samen verder komt, dat ieder zijn of haar kennis en kunde heeft en dat welbegrepen eigenbelang de basis kan zijn van een bestendige samenwerking.

9

Het NAC is een frontrunner in de biobased economy, met de focus op (natuur)vezel technologie en (natuur)vezel gebaseerde materialen en producten. Voor de papier- en kartonindustrie is er veel kennis op het gebied van de bewerking van lignocellulose vezels, wet-end chemie en watermanagement. Voor de composieten sector is er veel kennis op het gebied van de interactie tussen natuurvezels en (bio)polymeren. Er wordt onderzoek uitgevoerd op tal van lignocellulose vezels uit agro-restmaterialen zoals natuur/berm gras, wortels, paprika en tomaten stengels/loof, sorghum, mais, tarwe stro, suikerbieten/loof e.d..

10

Het Kleuren Applicatie Centrum houdt zich bezig met de ontwikkeling en toepassing van biobased kleurstoffen in samenwerking met MBO, HBO en MKB. Op het KLAC zijn materialen, technieken en vaardigheden aanwezig om met biobased kleurstoffen nieuwe applicaties te ontwikkelen. Zoals verfmachines, kleurenmetingen, ISO-bepalingen etc. Daarnaast kan het KLAC ook uw locatie en/of partner zijn in het onderzoek naar nieuwe biobased kleurstoffen, uit reststromen, planten en micro organismen. Technieken zoals extractie, zuivering en zuiverheidsbepalingen zijn aanwezig.

11

Het Biopolymeer Applicatie Centrum (BAC) loopt voorop in de transitie van synthetische naar biobased plastics, oftewel biopolymeren. Hier figureert het BAC niet enkel als kenniscentrum, maar juist ook als een test-, en ontwikkelcentrum. Zo kan het BAC uw onderneming helpen met het onderzoek naar biobased plastics, kunnen er ontwerpen van producten gemaakt worden, zijn er mogelijkheden voor het fabriceren van producten en prototypes en heeft het BAC expertise in huis voor het uitvoeren van marktonderzoek.

12

De BioBased Innovations Garden is internationaal erkend als de kraamkamer van de Biobased Delta voor innovatie in de teelt en toepassing van nieuwe groene grondstoffen in de verwerkende industrie. De Rusthoeve is dus de plek waar de (agrarische) ondernemer(s), kennisinstellingen en de vraag vanuit het bedrijfsleven (bouw en chemie) elkaar ontmoeten en innovaties ontstaan. Hiertoe hebben kennisinstellingen en bedrijven nauwe banden met en nevenvestigingen op de Rusthoeve.

13

Met de komst van het KATC is er in het Suikerlab een open innovatiecentrum waar onderwijsinstellingen samen met het bedrijfsleven nieuwe ( groene ) kunststoffen, vezels en composieten ontwikkelen. Het KATC ondersteunt bedrijven bij de innovatie van nieuwe materialen. Studenten leren met toepassingsgerichte projecten onderzoeken en ontwerpend te leren en praktijkervaring op te doen.

14

For companies that would like to introduce lignin-derived chemicals into their biobased products, Biorizon launches its Biorizon Lignin Application Center. The aim: to develop valorization routes for lignin and to create materials such as resins and composites that outperform their fossil-based counterparts.

15

Varta onderzoekt gewassen en agrarische reststromen op inhoudsstoffen en de toepassing van deze inhoudsstoffen. Denk hierbij aan hoogwaardige verwaardig zoals in cosmetica, food, farmacie of gewasbeschermende werking. De productie innovatie van Gova met Laurierblad heeft inmiddels geleid tot een grootschalige extractiemachine. Er is nu een team van 6 personen, bestaande uit 3 researchers, 1 kweker en 2 destillatiemeesters.

16

Om de transitie naar een biobased economy mogelijk te maken zijn er professionals nodig. Het Centre of Expertise Biobased Economy helpt bedrijven in hun biobased ambities door met hen het hbo-onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren dat er toe doet. Zo zorgt het CoE BBE voor uitstekend opgeleide professionals die de transitie naar een biobased society kunnen dragen en vormgeven.

17

Om de transitie naar een biobased economy mogelijk te maken zijn er professionals nodig. Het Centre of Expertise Biobased Economy helpt bedrijven in hun biobased ambities door met hen het hbo-onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren dat er toe doet. Zo zorgt het CoE BBE voor uitstekend opgeleide professionals die de transitie naar een biobased society kunnen dragen en vormgeven.

18

Om de transitie naar een biobased economy mogelijk te maken zijn er professionals nodig. Het Centre of Expertise Biobased Economy helpt bedrijven in hun biobased ambities door met hen het hbo-onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren dat er toe doet. Zo zorgt het CoE BBE voor uitstekend opgeleide professionals die de transitie naar een biobased society kunnen dragen en vormgeven.

19

De Technische Universiteit Delft is een publieke rechtspersoon conform de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Haar hoofdtaken zijn het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, de overdracht van kennis aan de maatschappij en de bevordering van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. De universiteit is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.

20

BBETC is gevestigd in Terneuzen en een inspirerende locatie voor evenementen, voorlichting, scholing, vergaderen en flexibel werken en netwerken op het gebied van duurzaamheid. Dankzij het volledig passieve gebouw, aardwarmte, de waterzuiveringsinstallatie en meedraaiende zonnepanelen kan BBETC grotendeels in haar eigen energie- en spoelwaterbehoefte voldoen.

21

De Rotterdamse haven is de grootste zeehaven van Europa. De haven dankt zijn leidende positie aan de uitstekende bereikbaarheid via zee en aan de intermodale verbindingen. Daarnaast zorgt de haven van Rotterdam voor zo’n 385.000 directe en indirecte banen bij bedrijven in Nederland. Het is de plek waar grenzeloze ambities worden waargemaakt.

22

Het Havenbedrijf Moerdijk is een regie-organisatie. De uitvoering besteden wij uit bij onze hoogwaardige leveranciers. Extra capaciteit en expertise schakelen wij eenvoudig in waar nodig. Ons compacte team kan hierdoor snel en flexibel inspelen op kansen en ontwikkelingen. Wij geloven dat we op deze wijze onze klanten en relaties optimaal van dienst kunnen zijn.

23

Veelzijdig, multimodaal, en met veel ruimte voor ontwikkeling. Dat is North Sea Port. We zijn een veelzijdige haven, omdat we zeer uiteenlopende soorten goederen via onze kades zien passeren. We zijn een multimodale haven, omdat we het achterland ontsluiten via allerlei transportmiddelen, met een sterke nadruk op binnenscheepvaart. En we bieden ruimte voor ontwikkeling, met nog meer dan 1.000 hectare bedrijventerreinen.

24

Direct aan de A4/A29, de kortste verbinding voor vrachtverkeer tussen Rotterdam en Antwerpen, ligt het Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland. Ontsloten over de weg en het water, is het de ideale vestigingslocatie voor bedrijven en ondernemers, die op zoek zijn naar een strategische en duurzame vestigingslocatie met ruime kavels en bouwmogelijkheden. De locatie biedt bovendien allerlei mogelijkheden voor symbiose en samenwerking tussen bedrijven, o.a. op het gebied van groene energie.

25

Duurzame groei, rekening houdend met ons milieu en beschikbare grondstoffen, is een van de grootste uitdagingen van politici en (industriële) bedrijven van dit moment. Iedereen weet wat er moet gebeuren, de uitdaging is echter om een effectieve en economische manier te vinden om het te kunnen verwezenlijken.

26

Het Havenbedrijf Moerdijk is een regie-organisatie. De uitvoering besteden wij uit bij onze hoogwaardige leveranciers. Extra capaciteit en expertise schakelen wij eenvoudig in waar nodig. Ons compacte team kan hierdoor snel en flexibel inspelen op kansen en ontwikkelingen. Wij geloven dat we op deze wijze onze klanten en relaties optimaal van dienst kunnen zijn.

27

In het huidige zakenleven weten wij dat kwartaaltargets en langetermijnstrategieën voor bedrijven belangrijk zijn. We weten hoe de zakelijke wereld werkt en welke factoren zorgen voor duurzame groei en marktleiderschap. Daarom hebben wij ons bedrijfsmodel gebaseerd op de productie van materialen waarmee onze klanten hun concurrentiepositie op de lange termijn kunnen verbeteren.

Biobased Delta Community

Profiteer ook van ons netwerk. Sluit je aan en kom in contact met grootbedrijven, kennis- en overheidsinstellingen.