Ecosysteem

Delta Community biedt toegang tot een breed gedragen biobased netwerk.

ZUID-WEST NEDERLAND HERBERGT EEN OMVANGRIJK ECOSYSTEEM WAAR BIO-CIRCULAIRE INNOVATIE TOT BLOEI KOMT: DE CIRCULAR BIOBASED DELTA. EEN UNIEK ECOSYSTEEM EN REGIO IN DE WERELD, VOOR HET VERWAARDEN VAN BIOMASSA IN BIO-CIRCULAIRE BOUWSTENEN VOOR ALLERLEI APPLICATIES.

Klik op de brandende hotspots en ontdek onze ecosysteem partners

1

Meer informatie volgt binnenkort!

2

Meer informatie volgt binnenkort!

3

De Green Chemistry Campus is een incubator voor ondernemers met vernieuwende biobased ideeën. We bieden onder meer kantoor- en vergaderruimtes, laboratoriumfaciliteiten, technologische support en hulp bij business development. Start-ups die een vernieuwend biobased idee hebben, zijn van harte welkom in ons Green Chemistry Innovation Lab.

4

The Bioprocess Pilot Facility (BPF) is a shared pilot facility and here to adapt to your specific piloting needs and bridge the gap between development and commercial scale production. The facility has been specifically designed to enable the transition from laboratory to industrial scale. Companies and knowledge institutions can combine separate production technologies to investigate and develop their own processes.

5

Bio Base Europe Pilot Plant is an independent, state-of-the-art facility that operates from a laboratory level to a multi-ton scale. Bio Base Europe Pilot Plant is a service provider for process development, scale-up and custom manufacturing of biobased products and processes. A wide and flexible spectrum of modular unit operations enables us to translate your biobased lab protocol into a viable industrial process.

6

Meer informatie volgt binnenkort!

7

ChemistryNL heeft Green Chemistry Campus de status van Innovation Lab (iLab) toegekend. Een iLab is een broedplaats voor innovatieve biobased ondernemers die hulp zoeken bij het uitwerken van hun idee. Het ilab faciliteert de biobased innovator met laboratoriumfaciliteiten en gespecialiseerde kennis. Is het idee eenmaal uitgewerkt dan biedt de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom alle faciliteiten om er concreet mee aan de slag te gaan.

8

Greenport West-Holland is een zogenoemde triple helix-organisatie. Drie partijen – ondernemers, overheden en kennisinstellingen – werken samen aan een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Samenwerken zit dus in onze genen.
De Greenport zoekt actief verbindingen met stakeholders: binnen én buiten de regio; binnen én buiten de tuinbouw. Dat doen we vanuit de gedachte dat je samen verder komt, dat ieder zijn of haar kennis en kunde heeft en dat welbegrepen eigenbelang de basis kan zijn van een bestendige samenwerking.

9

Het NAC is een frontrunner in de biobased economy, met de focus op (natuur)vezel technologie en (natuur)vezel gebaseerde materialen en producten. Voor de papier- en kartonindustrie is er veel kennis op het gebied van de bewerking van lignocellulose vezels, wet-end chemie en watermanagement. Voor de composieten sector is er veel kennis op het gebied van de interactie tussen natuurvezels en (bio)polymeren. Er wordt onderzoek uitgevoerd op tal van lignocellulose vezels uit agro-restmaterialen zoals natuur/berm gras, wortels, paprika en tomaten stengels/loof, sorghum, mais, tarwe stro, suikerbieten/loof e.d..

10

Het Kleuren Applicatie Centrum houdt zich bezig met de ontwikkeling en toepassing van biobased kleurstoffen in samenwerking met MBO, HBO en MKB. Op het KLAC zijn materialen, technieken en vaardigheden aanwezig om met biobased kleurstoffen nieuwe applicaties te ontwikkelen. Zoals verfmachines, kleurenmetingen, ISO-bepalingen etc. Daarnaast kan het KLAC ook uw locatie en/of partner zijn in het onderzoek naar nieuwe biobased kleurstoffen, uit reststromen, planten en micro organismen. Technieken zoals extractie, zuivering en zuiverheidsbepalingen zijn aanwezig.

11

Het Biopolymeer Applicatie Centrum (BAC) loopt voorop in de transitie van synthetische naar biobased plastics, oftewel biopolymeren. Hier figureert het BAC niet enkel als kenniscentrum, maar juist ook als een test-, en ontwikkelcentrum. Zo kan het BAC uw onderneming helpen met het onderzoek naar biobased plastics, kunnen er ontwerpen van producten gemaakt worden, zijn er mogelijkheden voor het fabriceren van producten en prototypes en heeft het BAC expertise in huis voor het uitvoeren van marktonderzoek.

12

De BioBased Innovations Garden is internationaal erkend als de kraamkamer van de Biobased Delta voor innovatie in de teelt en toepassing van nieuwe groene grondstoffen in de verwerkende industrie. De Rusthoeve is dus de plek waar de (agrarische) ondernemer(s), kennisinstellingen en de vraag vanuit het bedrijfsleven (bouw en chemie) elkaar ontmoeten en innovaties ontstaan. Hiertoe hebben kennisinstellingen en bedrijven nauwe banden met en nevenvestigingen op de Rusthoeve.

13

Met de komst van het KATC is er in het Suikerlab een open innovatiecentrum waar onderwijsinstellingen samen met het bedrijfsleven nieuwe ( groene ) kunststoffen, vezels en composieten ontwikkelen. Het KATC ondersteunt bedrijven bij de innovatie van nieuwe materialen. Studenten leren met toepassingsgerichte projecten onderzoeken en ontwerpend te leren en praktijkervaring op te doen.

14

Meer informatie volgt binnenkort!

15

Meer informatie volgt binnenkort!

16

Meer informatie volgt binnenkort!

17

Meer informatie volgt binnenkort!

18

Meer informatie volgt binnenkort!

19

Meer informatie volgt binnenkort!

20

Meer informatie volgt binnenkort!

21

Meer informatie volgt binnenkort!

22

Meer informatie volgt binnenkort!

23

Meer informatie volgt binnenkort!

24

Meer informatie volgt binnenkort!

25

Meer informatie volgt binnenkort!

26

Meer informatie volgt binnenkort!

27

Meer informatie volgt binnenkort!

PROFITEER OOK VAN ONS NETWERK! NEEM HET PODIUM EN KOM IN CONTACT MET GROOTBEDRIJVEN, KENNIS,- EN OVERHEIDSINSTELLINGEN.

word partner om jouw biobased business te versnellen