over

DELTA COMMUNITY

Circular Biobased Delta Community

Delta Community is de Online Matchmaking Portal van de Stichting Circular Biobased Delta. Ontdek hier het Bestuur van de Stichting.

DELTA COMMUNITY

Delta Community is het platform voor biobased business. De Community heeft het eerste webportal dat alle biobased diensten, faciliteiten en samenwerkingen uit de Delta Regio in kaart brengt. Het informeert, inspireert en verbindt.

Voor een overzicht van het huidige ecosysteem en de huidige partners in het netwerk, klik hier.

UNIEK NETWERK

Delta Community informeert, inspireert en verbindt biobased business. Wij nodigen je graag uit om met je bedrijf of organisatie partner te worden. Hiermee maak je deel uit van een uniek ecosysteem, onder de paraplu van Circular Biobased Delta. Een dynamisch en groeiend netwerk van grootbedrijven, mkb, start-ups, onderzoek-, overheid- en onderwijsinstellingen. Met één gemeenschappelijk doel: de circulaire biobased economie te laten groeien.

Niet iedereen heeft dezelfde behoeften. Daarom bieden we verschillende lidmaatschappen.

ONZE VISIE

Om uitputting van natuurlijke rijkdommen te voorkomen en negatieve gevolgen van klimaatverandering te bedwingen, is een transitie naar een duurzame, CO2 neutrale economie noodzakelijk. Circulaire biobased innovaties zijn cruciaal om fossiele grondstoffen uit te faseren. De transitie naar een biobased economie kunnen we realiseren als bedrijven, overheden en kennisinstellingen nauw met elkaar samenwerken.

Ontdek ons Netwerk.

ONZE MISIE

Stichting Circular Biobased Delta versnelt de transitie richting een circulaire biobased economie door projecten te initiëren en bedrijven te inspireren richting vergroenen en verdienen.

NIEUWSBRIEF

schrijf je in

WAT ZEGGEN MENSEN OVER ONS

Onze Delta regio biedt alles om bedrijven te faciliteren bij de transitie richting de (bio-)circulaire economie. Dit platform biedt bedrijven inzicht in de mogelijkheden die er zijn en gaat inspiratie geven aan bedrijven die nog in het begin staan van hun zoektocht.

Petra KoendersGreen Chemistry Campus

De reductie van 10 megaton COuitstoot via circulaire biobased oplossingen in 2030 vraagt om nauwe samenwerking en ketenaanpak van plant tot klant. De Delta Community helpt om deze samenwerking tussen boeren, bedrijven, kennisinstellingen, overheden en burgers te optimaliseren.

Willem SederelBestuur Circular Biobased Delta

Een overkoepelend platform waarop inspirerende circulaire biobased activiteiten uit de Delta regio een podium krijgen en dat ondernemers met elkaar verbindt.

Herman de BoonBestuur Circular Biobased Delta