CIRCULAR BIOBASED DELTA

COMMUNITY

250+

Bedrijven

10+

Overheids partners

10+

Onderzoeks partners

100+

Projecten

10MT

CO2 reductie per jaar

Stichting Circular Biobased Delta versnelt de transitie richting een circulaire biobased economie door projecten te initiëren en bedrijven te inspireren richting vergroenen en verdienen. Wij staan voor verbinding en ketensamenwerkingen op het gebied van Agro, Chemie en Business. Hierin worden wij gesteund door provincies, kennisinstellingen en bedrijven.

Word onderdeel van ons netwerk!

DE TRANSITIE NAAR EEN CIRCULAIRE BIOBASED ECONOMIE IS NOODZAKELIJK OM DE KLIMAATDOELSTELLINGEN VAN 2050 TE REALISEREN: 95% MINDER CO2 UITSTOOT.

CO2-reductie in NL (2050)
aandeel uit de Delta Regio
waarvan circulair biobased

Chemische recyclingtechnologieën, in het bijzonder voor afvalplastics en natte biomassa, zijn bepalend voor het succes van een circulaire economie.

Met ons Netwerk Chemisch Recyclen sluiten we de bedrijven in de Delta regio aan bij de ontwikkelingen rond circulaire biobased innovaties, zodat de hierdoor gecreëerde kansen optimaal benut worden.

Ontdek ons Netwerk Chemisch Recyclen!

ECOSYSTEEM

en netwerk

De Delta regio heeft een uniek ecosysteem om circulaire biobased innovatie te versnellen

VIDEO’S

ter inspiratie en kennisdeling

Heb je een vernieuwende biobased oplossing bedacht voor duurzaam bouwen of duurzame verpakkingen? Dan ben je bij de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom aan het juiste adres. Bekijk het filmpje en laat weten hoe we je kunnen helpen.

Google Earth laat met een nieuwe functie de gevolgen van klimaatverandering zien om op een concrete manier de gevolgen van klimaatverandering in beeld brengen.

Webinar over financiering van bio-circulaire innovatie. De Green Chemistry Campus verbindt en geeft jou graag advies over financiering.

Natural Fibertastic 2020: in een ‘light’ versie vanwege COVID-19

Onze netwerk partners